Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Zo wordt een voorlopig koopcontract definitief

Het bieden op een huis is goed gegaan. Jij en de verkopend makelaar zijn akkoord. Tijd om het voorlopig koopcontract, ofwel ‘koopovereenkomst woning’ te tekenen. Aan dit koopcontract voor jouw huis is overigens weinig voorlopig. Behalve als het aankomt op de ontbindende voorwaarden en de bedenktijd.

Bij een voorlopige koopovereenkomst heb je drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd is bedoeld om je te behoeden voor het kopen van een woning in een impuls. Zonder dat je een reden op hoeft te geven kun je tijdens de bedenktijd afzien van de koop. Maak je gebruik van de bedenktijd, dan wordt het voorlopig koopcontract niet omgezet naar een definitief koopcontract.

Rekenen met de drie dagen bedenktijd?
De bedenktijd bestaat in de praktijk niet uit exact 3 dagen. Dit heeft te maken met de onderstaande regels:

 1. De bedenktijd start de dag na het tekenen van het voorlopig koopcontract
 2. De zaterdag en zondag tellen als één dag
 3. De bedenktijd kan niet eindigen in het weekend

Stel je tekent het koopcontract op een woensdag. In die situatie loopt de bedenktijd af op maandag. Hetzelfde geldt bij het tekenen op donderdag. Dit komt door het weekend effect.

Ontbindende voorwaarden
In een voorlopig  koopcontract zijn ook eventuele ontbindende voorwaarden rondom het kopen van een huis opgenomen. Deze zijn in principe vrij in te vullen, al moet de verkopende partij er wel mee akkoord gaan.

De meest gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn:

 • Voorbehoud financiering
  Een voorbehoud van financiering wil zeggen dat je het huis koopt als jij je financiering rond krijgt. Meestal gaat het dan om je hypotheek. Maar ook om spaargeld en winst bij verkoop van je oude huis. Dit voorbehoud van financiering geldt meestal voor een beperkt aantal maanden.
 • Voorbehoud bouwkundige keuring
  Je twijfelt over de kwaliteit van een huis. Je wilt een bouwkundige keuring kunnen doen waarbij je samen met de verkopend makelaar een afspraak maakt over de maximale kostenpost voor reparaties of renovaties. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je koopprijs van een huis opnieuw ter sprake komt, als uit de keuring blijkt dat er bouwkundig meer dan € 5.000 aan verbeteringen nodig zijn.
 • Voorbehoud NHG hypotheek
  De koop gaat alleen door als de koper aanspraak kan maken op nationale hypotheekgarantie.
 • Voorbehoud No-Risk clausule
  Kopen via een No-Risk clausule betekent dat je als koper de koop kunt ontbinden wanneer je jouw eigen huis niet verkocht krijgt.

Ook de verkoper kan voorbehouden maken rondom de verkoop. Bijvoorbeeld dat hij zijn restschuld hypotheek mee wil kunnen financieren.

Nadelen ontbindende voorwaarden
Hoe meer ontbindende voorwaarden je als koper in het voorlopig koopcontract wil opnemen, hoe eerder de verkopend makelaar geneigd zal zijn om het huis aan een eventuele andere koper te gunnen. Dit wil niet zeggen dat je de ontbindende voorwaarden links moet laten liggen. Ze beschermen je tegen hoge kosten als je na de wettelijke bedenktijd moet afzien van de verkoop.

Een voorlopig koopcontract is een juridisch document. Wil je deze koopovereenkomst woning laten checken, schakel dan een aankoopmakelaar in. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Rebels in Finance maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie