Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Plan BKR-registratie hypotheken leidt tot verdeeldheid

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is van plan om ook hypotheken te gaan registeren in het BKR-register. Dit om een completer beeld te geven van de schulden bij huishoudens. Daarnaast is de wens om actief betalingsachterstanden door te geven aan geldverstrekkers. De plannen vallen niet bij iedereen in de smaak. 

In het BKR-register staan alle leningen vanaf € 250, waaronder ook een telefoonabonnement of een krediet bij een winkel. Een registratie wordt pas negatief als er sprake is van een betalingsachterstand. In het register kunnen leningverstrekkers zien wat jouw betaalbedrag is en vervolgens het risico vaststellen om geld aan je uit te lenen. Een hypotheek wordt op dit moment pas geregistreerd bij een betalingsachterstand van drie maanden.

Geldverstrekkers krijgen seintje bij betalingsachterstand
Naast het registreren van hypotheken is stichting BKR ook van plan om actief betalingsachterstanden door te geven aan andere geldverstrekkers. Ook hierbij geldt dat dit gedaan wordt bij een betalingsachterstand van drie maanden of langer. Op dit moment wordt er alleen nagegaan als of er sprake is van een betalingsachterstand als er een nieuwe leningaanvraag is gedaan.

BKR-registratie op verzoek
BKR stelt dat onder andere het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het Warmtefonds hebben verzocht om nieuwe hypotheken ook te registreren. Tot een bepaald inkomen kun je bij deze instanties onder voorwaarden geld lenen voor het verduurzamen van een woning. Inzicht in andere lopende leningen, zoals een hypotheek, is relevant bij een dergelijke aanvraag. Het kan voorkomen dat mensen eigenlijk meer lenen dan verstandig is en voorkomt een opeenstapeling van schulden, zo stellen voorstanders.

Plan BKR-registratie hypotheken niet overal met gejuich ontvangen
Vereniging Eigen Huis (VEH) is fel tegen de plannen van het BKR. Volgens Cindy Kremer, directeur VEH, helpt het melden van betalingsachterstanden bij de hypotheekverstrekker consumenten niet. Daarnaast zijn er zorgen over de privacy. Voor veel mensen is niet duidelijk wie de informatie precies in kan zien en wat er mee gedaan wordt.

Geldverstrekkers zijn ook niet enthousiast
Banken en verzekeraars zijn ook niet enthousiast. Zij geven aan dat geldverstrekkers ook nu al in het Kadaster kunnen zien of er sprake is van een hypotheek. Daarnaast kan er altijd om extra informatie gevraagd worden bij de klant. Bovendien zou het BKR-overzicht niet volledig zijn omdat alleen nieuwe hypotheken worden geregistreerd.

Reactie Stichting BKR 
Stichting BKR is verrast over de reactie van VEH en stelt dat er gezamenlijk is opgetrokken bij het vormgeven van de plannen. Op het feit dat hypotheekinformatie ook op te vragen is bij het kadaster, stelt het BKR dat de informatie een te beperkt beeld kan geven. Een inschrijving kan soms namelijk ook 30 tot 40 procent hoger zijn dan de werkelijke lening.

Vooralsnog lijkt BKR de kritiek naast zich neer leggen en vast te houden aan het plan om nieuwe hypotheken te gaan registreren. Naar verwachting wordt in de eerste helft van 2023 een definitieve knoop doorgehakt.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Rebels in Finance maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie